Preferowany rodzaj wstępnego kontaktu:

tel. (22) 427 85 24 (w godz. 10.00-17.00)
mobile: (+48) 606 946 036
e-mail biuro: faza@faza.warszawa.pl


Kontakt z przedstawicielem studia reklamy:

Ze względu na dynamiczn± specyfikę pracy nie możemy niestety zagwarantować naszej ci±głej obecno¶ci w pracowni.
Dla Państwa komfortu prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny
lub via e-mail celem umówienia dogodnego terminu spotkania.Adres do korespondencji tradycyjnej:

FAZA Studio
ul. Powstańców 62A, lok. 633
05-091 Z±bki