"unsubmissive" (niepokorni), bo...
... lubimy nietypowe rozwiązania.

Dlaczego?
To wynika z naszej natury...
O ile to tylko możliwe i nie jesteśmy ściśle ograniczeni wytycznymi zawartymi w CI, kanonami branżowymi lub wcześniejszymi realizacjami - popuszczamy nieco wodze fantazji.
Ukierunkowani na osiągnięcie maksymalnie dobrego efektu końcowego staramy się tchnąć w nasze projekty dużą dawkę życia - czy to przez zastosowanie ciekawej kolorystyki, układu typograficznego, połączeń stylistycznych, łączenia różnych materiałów czy ogólnie niekonwencjonalnego podejścia do niektórych zagadnień.

Niestety - z różnych względów nie zawsze możliwe jest wykorzystanie takich praktyk, dlatego realizacje utrzymane w spokojnej i tradycyjnej stylistyce też siłą rzeczy nie stanową dla nas problemu.


<< powrót