"unsubmissive" (niepokorni), bo...
... chętnie nawiązujemy dialog.

Chociaż nieobce są nam realizacje dla dużych, ogólnopolskich firm, to najchętniej współpracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Dlaczego?
Lubimy nawiązywać bezpośredni kontakt z osobami mocno zaangażowanymi w działania firmy. Z doświadczenia wiemy, że takimi ludźmi są najczęściej właściciele. To oni są najbardziej związani z daną marką, to im zależy na osiągnięciu maksymalnie dobrego efektu marketingowego i najlepszym wykorzystaniu własnych pieniędzy wydanych na reklamę. W końcu - to oni najczęsciej są twórcami ideowego zarysu danej kampanii czy projektu. Im dłuższą drogę musi pokonać ten wstępny zarys od inicjatora do wykonawcy, tym bardziej traci na wyrazistości i oddala się od pierwotnej koncepcji.

My również głęboko angażujemy się w swoje zadania, dlatego uważamy, że dialog pomiędzy takimi właśnie zaangażowanymi stronami jest najbardziej optymalny.


<< powrót