Copyright (prawa autorskie)

Fotografie, zawartość merytoryczna, teksty, układ graficzny, umieszczone elementy graficzne i kod źródłowy zawarty na tej stronie są własnością FUS i jako taka podlegają ochronie prawnej.

Znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe lub logotypy są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte na tej stronie jedynie w celach informacyjnych.

Wszelkie wykorzystanie w całości i fragmentach, powielanie dowolną techniką, przechowywanie lub udostępnianie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia jest zabronione.
Wyjątek stanowi prawo umieszczenia odsyłaczy (tzw. linków) prowadzących do strony FUS na innych stronach internetowych z zastrzeżeniem, że użycie odsyłacza nie może powodować wyświetlenia stron FUS w ramkach (frames), będących częścią innych stron internetowych.<< powrót